ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет Предпечат и печат на информационни и печатни материали“ за нуждите на проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“

обява – 11.11.2016документация – 11.11.2016протокол – 29.11.2016договор – 13.12.2016