РС на КНСБ в Добрич обсъди бюджета и предстоящия конгрес

Проектът на бюджет за 2017 година и промени в Програмата и предложенията за  промени в Устава на КНСБ за 8-ия конгрес на организацията, бяха обсъдени на разширено заседание на РС на КНСБ в Добрич.

Според президента на КНСБ  Пламен Димитров  проектът на бюджет за 2017г. е малко по-добър от миналогодишния, но не достатъчно. Очакванията са през  следващата година средната заплата за страната да се увеличи 8-10%. Запазва се тенденцията за увеличаващ се брой на „работещи бедни“. Това са тези бълграски граждани, които получават доход между 420 и 650 лева. Все по-малко стават кадрите на пазара на труда. Според президента на КНСБ, изходът от ситуацията е изпреварващо  увеличение на доходите.
Във връзка с предстоящия VIII Конгрес на КНСБ през 2017г., приоритетите продължават да са свързани с институционалното укрепване и усъвършенстване формите на двустранния социален диалог и браншовото договаряне, както и с интегриране на националната система за регулиране на индустриалните отношения  в тази на Европейския съюз.
Бяха приети предложения за създаване т.нар.“Секторни съвети“ на бюджетен сектор, индустрия и услуги за обсъждане на специфични секторни въпроси и координиране на секторни политики“.  Предвижда се възможност за разширяване на обхвата на членството-напр. свободни професии,  почасова заетост, работещи при повече от един работодател и т.н.
РС на КНСБ отчете, че организационното състояние на местната структура е устойчиво. Синдикалната плътност в областта, спрямо заетите, които към 30.06.2016г.  са 44 116 е 15.46%. За периода 2012 -2016 година Регионалния съвет и общинските координатори подготвиха, договориха и подписаха 21 общински колективни договора