Брой 4/ Ноември 2016 г.

Съдържание на броя:

Новият свят на труда: Влиянието на цифровизацията върху пазара на труда и трудовите и социалните права. Изследвания и анализи, посветени на цифровизацията

1. Оформяне на новия свят на труда. Въздействията на цифровизацията и роботизацията. Обобщение на основните изказвания на Конференцията, организирана от ЕКП и ЕПИ на 27-29 юни 2016 г.

2. Преглед на изследванията

— Контекст – Какво е дигитална икономика?

— Бизнес модели и регулаторни предизвикателства

— Ефекти върху икономиката и заетостта

— Промени в организацията и условията на труд

—  Платформената икономика – еволюция или революция на организацията на труда от гл.т. на социалните ефекти?

— Постигане на справедлива политика по цифровата икономика: ролята на синдикатите

— Европейски и национални мерки и инициативи  по повод на цифровизацията

Изтегли броя като *pdf