КНСБ обучава студенти за колективното договаряне

Студенти от Великотърновския университет се обучаваха как трябва да протича колективното трудово договаряне. Лектор беше експерт-юристът от РС на КНСБ – Велико Търново Иванина Янкова.

Представени бяха специфичните ползи на КТД, като част от привилегиите от синдикално членство на работещите, както и челните позиции на Велико Търново по наети лица, за които са в сила действащи КТД.

На студентите беше предоставен реален колективен трудов договор, за да се запознаят с характерните елементи, като се акцентира върху необходимостта от добро партньорство между работодатели и синдикати за гарантиране на качествен КТД.