Нови синдикални председатели се обучават в Кърджали

Нови синдикални председатели от община Кърджали се обучаваха в края на ноември, в хотел „Изворите” – ХМБ. Под ръководството на Иванка Караколева – председател на РС на КНСБ в Кърджали новите лидери усвояваха знания за устава на КНСБ и федерациите; документация – вид, водене и съхранение; събранието: форма на пряка демокрация – подготовка и ред на провеждане, протокол; oсновни нормативни документи – КТ, КСО, КТД, наредби и др.