Политиката по доходите представи президентът на КНСБ в Габрово

Политиката по доходите на КНСБ, предстоящите действия на синдиката в тази област, както и визията на ръководството за социално-политическата обстановка, представи президентът Пламен Димитров на разширено заседание на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово. На него присъстваха синдикалисти от четирите общини на областта.

 

Председателят на РС-Габрово Румяна Илиева-Стефанова представи отчетен доклад за дейността на регионалната структура на КНСБ от началото на мандата през 2012 г. до момента. Освен със социално-икономическата обстановка в областта, участниците се запознаха и с движението на синдикалната маса през годините. Очертани бяха както постиженията в колективното договаряне по места, така и проблеми като липсата на средства в бюджетната сфера.

Важен пункт в доклада на РС бе участието на сидикалисти от всички общини в областта в националните и браншови протести на КНСБ, както и активността в местните граждански протести. Представени бяха проектите, обученията и форумите, които е реализирал синдиката в региона.

Събития като информационни и благотворителни кампании, които Регионалният съвет е осъществил съвместно с „Младежки форум 21 век” и СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” доочертаха множеството дейности, редом с новите услуги, които КНСБ предлага на своите членове.

Вицепрезидентът Нанков акцентира на вътрешноорганизационното състояние на КНСБ, нейната синдикална плътност, новите основни членове в конфедерацията и сферите, където трябва да се работи за синдикализация. Той постави теми като това как да бъде по-атрактивен синдиката, да защити своите членове и да привлече нови, включително и чрез нови услуги на КНСБ. Въпроси като ролята на председателя на синдикалната организация, консолидацията и ефективността с по-малко средства ще са въпросите, които стоят на дневен ред и са свързани както с Устава, така и с Програмата на предстоящия VIII конгрес на КНСБ.

В дискусионната част на заседанието се поставиха въпроси от синдикалисти от здравеопазването и държавната администрация за ниските нива на заплащане, липсата на квалифицирани кадри и нивата на реалната безработица и демографска картина в областта, сравнени с официалните данни.

Презентация