31 дни отпуск за синдикални членове на КНСБ в Струмяни

Синдикалните членове на КНСБ в защитено жилище за хора с умствена изостаналост и защитено жилище за лица с психични разстройства в Струмяни от 01.01.2017г. ще ползват 31 дни платен годишен отпуск, 1% клас за прослужено време, 3% СБКО, увеличен размер за работното облекло, осигуряване на средства за заверка на здравните им книжки и др. придобивки. Това предвижда подписаният КТД в областта на социалните услуги с кмета на общината Емил Илиев.

По време на преговорите кметът на общината заяви пред екипа на РС на КНСБ-Благоевград готовността си за социален диалог и подписването на общински колективен трудов договор.