5 на сто ръст на заплатите на общинските служители във Варна

Заплатите на общинските служители във Варна, които работят в сферата на социалните дейности, ще бъдат увеличени с 5 процента.
Това е залегнало в новия колективен трудов договор, който бе подписан на 07.12.2016 г. от кмета Иван Портних и представители на синдикатите.

Общината развива около 60 социални услуги. Условията ще засегнат 377 души. Средната работна заплата в сектора е 837 лева.
Увеличението от 5 на сто за трудовите възнаграждения влиза в сила от 1 януари 2017 година. Допълнително към месечното трудово възнаграждение ще бъдат добавени 1.5% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит

При нарастване на минималната работна заплата за страната, заплатите по категории персонал се увеличават със сумата формирана от разликата между новия и стария размер на МРЗ.
Предвидена е допълнително по една минимална работна заплата за Коледните и Новогодишни празници
Ще бъде отпусната и по една минимална работна заплата за празника на социалния работник.

Съзнаваме, че постигнатото никога не е достатъчно , но с общи усилия и воля можем да постигнем още по-добри резултати, казват от местната организация на КНСБ.