Десислава Янева от РС на КНСБ Велико Търново: Искаме по-високи заплати и нов икономически модел

КНСБ иска промяна в икономическия модел, искаме нов механизъм, основаващ се на вътрешното търсене, обяви в интервю пред радио „Фокус“ Десислава Янева от РС на КНСБ Велико Търново.„Синдикатът ще използва една от основните си силни страни- колективното трудово договаряне – на всички равнища, за да зададе нова треактория на работните заплати, започвайки от минималната работна заплата за страната и преминавайки през браншовите и секторни нива на заплащане, стигайки до фирмените КТД-та с надграждащи механизми и осъвременени системи за заплащане.

Кампанията на КНСБ за повишаване на доходите е в контекста на общоевропейската кампания на ЕКП „ За нарастване на работните заплати” за възходящо изравняване на заплащането на труда в рамките на съюза и цели включване на широката общественост- както от синдикалните среди, така и на работодателски организации, правителство и най-вече на регионално равнище- местна власт. Кампанията ще бъде приоритет в работата ни през следващата 2017г.“, обяви Десислава Янева.

Тя обърна специално внимание на кметовете като партньори по кампанията за повишаване на доходите, тъй като тяхната работа  също включва подобряване стандарта на живот на гражданите.
„Не трябва производителността на труда да расте с от 42 до 45%, а компенсацията на наемния труд системно да изостава. Изследвания на КНСБ сочат, че показателят относителен дял на компенсацията на наемния труд в БВП средно за 5-годишен период е 38,8% за България, при над 50% такъв в старите държави-членки. За осезаемо подобрен жизнен стандарт бихме могли да говорим едва при сближени нива на трите показателя- БВП на глава от населението, номинална производителност на труда на 1 зает и компенсация на труда на 1 нает.  Доходите от труд у нас осигуряват средно около 3 пъти по-нисък жизнен стандарт от този в развитите европейски страни, категорична беше Десислава Янева.

Цялото интервю – вижте тук