КНСБ дискутира безработицата при ромите

КНСБ, съвместно с Фондация „Фридрих Еберт” организира дискусионен форум на тема „Интеграция на пазара на труда на малцинствата“, предаде „Екип 7”.

Инициативата се проведе в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“ в София. В него участваха Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Пенчо Хубчев – ко-ординатор проекти във Фондация Фридрих Еберт, Юлия Симеонова – изпълни-телен секретар на КНСБ, Диана Найденова – главен експерт при КНСБ, Грациела Ранкова – председател на Регионалния съвет на КНСБ в Разград, представители на държавни институции, работодатели, кметове и представители на кметства от населени места с преобладаващо ромско население, които дискутираха ин-теграцията на ромите в образованието, в заетостта и местната промишленост.

„Проблемът е много сериозен за българското общество, тъй като ромите са 325 хиляди от населението на България. В момента тяхната заетост е само 22% и то предимно в три сектора: строителство за мъжете, прибиране на селскостопанска продукция за жените – комунални дейности и събирачи на диворастящи билки и плодове. Това показва, че секторната заетост е много ограничена, а в същото време в индустрията и други по-значими сектори има необходимост от работна ръка”, стана ясно по време на дискусиите.