Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001

Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен Труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ с бенефициент Конфедерация на независимите синдикати в БългарияРешение – 24.01.2017Обявление – 24.01.2017

Документация – 24.01.2017

Разяснения – 10.02.2017

Съобщение – 27.02.2017

Протокол – 22.03.2017

Отваряне на ценови оферти – 04.04.2017

Протокол 2 – 13.04.2017

Протокол 3 – 13.04.2017

Доклад – 13.04.2017

Решение – 13.04.2017

Договор – 22.05.2017

Обявление за възлагане – 08.06.2017