Нова синдикална организация на КНСБ след смяна на директор в горско стопанство

Първата за годината нова синдикална организация бе учредена във Велико Търново. Структурата бе създадена след бърза и навременна трудово-правна консултация, която спечели доверието на работещите в горско стопанство Горна Оряховица.

Към КНСБ се обърна служител на горското, който повече от 20 години охранява стопанството в с. Бреговица.Той се оплака от заповед на новия директор, с която поверените райони на горските охранители, се разместват. Никой от служителите не искал чужд район, въпреки това обаче някои подписали споразумението с директора. Някога хората от горското стопанство мислели да създадат синдикална организация, но до учредяване не се стигнало. На 23 януари с подкрепата на експерти от регионалната структура бе свикано учредително събрание, избран бе председател на новата синдикална организация и тя стана част от ФСОГСДП.

Новите синдикалисти бяха запознати с всички превилегии на членството в КНСБ, получиха екземпляр и разяснения по ОКТД и документи за кандидатстване в НВСК.

Председателят на РС Десислава Янева отправи официално писмо с молба до новоназначения директор на ТП ДГС- Горна Оряховица за провеждане на консултации със служителите и преразглежане на разпределението, съобразно възможностите както на служителите, така и на предприятието.