Президентът на КНСБ в Сливен: Необходими са 12 млн. лв. за увеличение на заплатите в социалните домове

На 21 ноември 2011 г. в Сливен се проведе разширено заседание на Регионалния съвет на КНСБ с участието на президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителния секретар Николай Недев. На заседанието присъстваха 100 души синдикални председатели и активисти от региона.

На събитието бяха представени социално-икономическата обстановка в област Сливен и основните моменти от дейността на РС за периода от 2012 г. до сега. Беше подчертано, че организационното състояние е устойчиво, като почти всички синдикални организации ползват КТД на ниво предприятие, община или отрасъл. Като акцент в дейността бяха посочени проведените обучения на синдикалния актив и обучения по проекти на КНСБ.

От своя страна президентът на синдикалната организация Пламен Димитров направи анализ на икономическата и политическа обстановка в страната след оставката на правителството. Той изтъкна, че народът е казал своята дума и трябва да се случва това, което са посочили избирателите. „Макар и не най-добрият Бюджет 2017 е по-добър от този, който имаме за 2016 г. и трябва да се приеме”, подчерта лидерът на КНСБ.

По думите му е възможно да бъдат увеличени разходите за наука, като се отпуснат още около 7 млн. лв. за БАН и същата сума за Селскостопанската академия. Другата сфера с ниски възнаграждения е социалната, стана ясно още от изказването на Димитров. “Там са необходими поне още 10-12 млн. лв., с които ще бъде постигнато увеличение на заплатите на служителите. Третият сектор е системата на културата. Той добави, че исканията на конфедерацията за повече разходи са под 100 млн.лв., които на фона на 36-милиардния бюджет за 2017 г. могат да бъдат осигурени с преструктуриране на някой разходи.

Президентът на КНСБ се срещна и с кмета на град Сливен г-н Стефан Радев, с който обсъдиха възникнали проблеми при изпълнението на общинското КТД и възможностите за запазване на Ансабъла за народни песни и танци и Симфоничния оркестър.