Заплатите скачат през 2017 г. , заяви Пламен Димитров в Пазарджик.

Още 650 милиона лева за заплати ще има през 2017-а. Те ще бъдат разпределени основно между секторите образование и здравеопазванe. Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Инспекцията по труда, НАП и митници получават 5 % увеличение на работните заплати от началото на следващата година, съобщи на пресконференция в Пазарджик президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Лидерът на КНСБ беше в града за разширено заседание на РС на КНСБ и посещение на „Асарел-медет“ АД в рамките на проекта „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“.

Вицепрезидентът Пламен Нанков изтъкна, че КНСБ остава най-голямата неправителствена организация в страната с близо 300 000 члена и запозна присъстващите с някои от най-новите възможности, които предоставя синдиката на своите членове.

Въпреки намаляването на населението в областта, отчитаме увеличаване на синдикалното членство, заяви в доклада си Александър Шопов – председател на РС Пазарджик. В началото на отчетния период – 2012 г. синдикалните организации са били 275 с 8859 синдикални членове, а през 2016 г. вече са 286 с над 9 000 синдикални членове.