600 лв. става най-ниската заплата в Тракция АД“ – Самуил

Около 600 лв. става най-ниската работна заплата в „Тракция АД“-Самуил. За това се договориха ръководството на фирмата и синдикалната организация към СЖБ в предприятието. На преговорите присъстваха изпълнителният директор инж. Стефан Гердев, директор производство – Илиян Николов, инж. Стамен Къев-технически директор, председателят на синдикалната организация-Метин Черкез и Грациела Ранкова-председател на регионалната структура на КНСБ.

По отношение на трудовите възнаграждения, бе постигната договореност началната основна заплата на работниците да достигне най-малко 30 % над минималната работна заплата за страната, а за служители- 61% над минималната работна заплата. Работодателят се ангажира да заплаща и допълнителни възнаграждения в размер на 15 % върху основната заплата, за постигнати добри производствени резултати.