Благодарение на КНСБ нарастват заплатите в Бургас

В една от най-големите синдикални организации на СТСБ на КНСБ в “Бургасбус”  ЕООД успешно преключиха преговори по КТД за увеличение на основните работни заплати. В унисон с увеличението на минималната работна заплата се увеличават и заплатите на всички позиции и нива. За решението спомогнаха с консултативна помощ експертите на РС на КНСБ.

В бюджетната сфера решение за увеличаване на работните заплати на учителите взе и Тристранната комисия в община Бургас. Целият размер на увеличение на единния разходен стандарт ще е за скок на заплататите на работещите в сферата на образованието. Така се спазва Наредба 1 и анексът към КТД на национално ниво.

Формулата с разпределението и бюджетите ще бъде качена на сайта на общината, както и самото разпределение на увеличението, за да може да се направи проверка дали изчисленията са точни. Видимостта на управлението на публичните финансии е една от целите на синдикалните организации на КНСБ в бюджетната сфера.

Основен приоритет на синдикалните председатели на КНСБ са доходите на работниците и служителите чрез колективното трудово договаряне.