Нова синдикална организация в Бургас

Нова синдикална организация бе учредена в Бургас. Начело на структурата, която е съставена от служители на регионален център на националната система 112 – Бургас, бяха избрани Деляна Кандарова – председател, Янка Ламбова – секретар и Славка Желязкова – касиер.

По време на учредителното събрание бяха дискутирани въпроси, които касаят редица аспекти от синдикалната дейност, колективното трудово договаряне и доходите.