Нов Колективен трудов договор между Община Стара Загора и СБУ

“Кметът на Стара Загора Живко Тодоров удържа на думата си в предизборното споразумение със Синдиката на българските учители в общината и подписа нов Колективен трудов договор за системата от образователни институции – детски градини и училища в Община Стара Загора”. Това съобщи Иван Поров, областен координатор на Синдиката на българските учители (СБУ).

Той уточни, че сключените в предходните години Колективни трудови договори (КТД) са се отнасяли само за общинските детски градини и изградените в тях синдикални структури. Новоподписаният КТД вече важи и за училищата.

Освен кмета, подписи под договора са положили Любка Иванова, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, председателите на трите синдиката – Иван Поров, Владимир Стойчев – Регионален синдикат образование към КТ “Подкрепа” и Пенка Трандева – Независим учителски синдикат. Документът не е подписан от Мариана Пенчева-Абединова, председател на Сдружението на работодателите в системата на народната просвета в България, въпреки, че е участвала в преговорите.

“От СБУ считаме, че подписването на новия КТД в Стара Загора е навременен акт, който дава доста по-добри позиции на работещите в образователната система на нашата община, от тези в много други населени места, както в областта, така и в България”, посочи Поров.

КТД съдържа 64 пункта, някои от които гарантират подобрения в заплащането и социалното осигуряване.

Считано от 1 януари 2017 г. допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит ще бъде 1.2 на сто от основната месечна работна заплата, вместо досегашния 1%. За ползване в работата на придобита по-висока квалификация са договорени следните фиксирани суми: за 5-та професионално-квалификационна степен (ПКС) – 20 лева месечно; за 4-та ПКС – 40 лева; за 3-та – 60 лева; за 2 – ра – 80 лева; за 1-ва – 100 лева.

Според Иван Поров, сумите за ПКС са най-високи за страната.

В новия КТД е уточнено закупуването на представително и работно облекло, периодичните медицински прегледи, които се заплащат от работодателя, изплащане на транспортните разходи на 100%, на две работни заплати при съкращение и др.

В договора е фиксирано и това, че работодателят се задължа да не сключва трудови договори с пенсионери, при наличие на кандидати в трудоспособна възраст.