Нов КТД в предприятие БМ „СПЖФНСИ” – Пазарджик

На 27 февруари тази година бе подписан колективен трудов договор между кмета на Община Пазарджик и най-новата синдикална организация БМ „СПЖФНСИ”-община Пазарджик, която наброява 80 души.

Сред новите моменти в колективния трудов договор са увеличение на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит от 0,6% на 0,8%, както и нарастване на размера на платения годишен отпуск от 20 дни на 26 дни.

Срокът на действие на договора е 2 години от датата на подписване.