Информационен ден за младежи в Монтана

КНСБ взе участие в информационния ден за младежи, който се проведе на 17 март т.г. в гр. Монтана. Организатори на проявата са Министерството на труда и социалната политика и Бюрото по труда в града.

Събитието е в изпълнение на Проект „Повишаване на информираността сред младежите, относно Гаранцията за младежта в България“, финансиран по Програма на ЕС за заетост и иновации 2014 – 2020 г. В изложението участваха още фирми работодатели от региона, между които „Пътинженеринг М” АД, „Паркстрой” ООД, „Българска трапеза” ООД, „Валка” ЕООД, „Полимона” ООД, „Ай Пи Ел България” ООД, „Компакт” ООД, „Монбат” ООД, „Чистота” ЕООД и др., представители на Професионалните гимназии в областта, представители на Агенцията по заетостта и регионалните бюра по труда, представители на Министерството на младежта и спорта.

Посетителите, младежи от Монтана и региона, между които зрелостници, безработни и работещи, имаха възможност да се запознаят с перспективите, свързани с образованието, обучението и заетостта. Те осъществиха пряк контакт с представители на институции и организации от национално и местно ниво. На щанда на КНСБ, младежите се запознаха с дейността на организацията в страната и региона, като им бяха представени възможностите за повишаване на квалификацията и преквалификация в ЦПО на КНСБ, както и в Колежа за работническо обучение; беше им представена дейността на Младежки форум „21 век”.

Особен интерес имаше относно получаване на информация, свързана с правата и задълженията при започване на работа в чужбина. КНСБ запозна младежите с усилията, които полага организацията за улесняване на младите хора при прехода от образование към заетост и формите на подпомагане на младежите, останали без работа. Чрез подобряване на осведомеността на младите хора за Гаранцията за младежта в България, възможностите за образование, обучение и заетост, ще се провокира тяхното активно поведение на пазара на труда. Предстои провеждането на Информационни дни в градовете Русе и Хасково.