Работещите в Капанския ансамбъл с 42 дни платен годишен отпуск

Нов КТД бе сключен между СО и ръководството на Капански ансамбъл-Разград. Ансамбълът е изцяло на общинска издръжка. С новият КТД бяха договорени следните придобивки за синдикалните членове:

изплащане на ДМС за 24 май и за Коледа; при прекратяване на трудовия договор поради придобиване право на пенсия, за стаж до 10 г.- брутното трудово възнаграждения за 4 месеца, а над 10 години – 8 месец.

При прекратяване на ТД поради болест (чл. 325, т.9 и чл.327, т.1), работодателят ще изплати обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за 4 месеца. Работодателят трябва да осигури и безплатни медикаменти за оказване на спешна медицинска помощ. Страните се договориха за 42 дни платен годишен отпуск, за 2 деца до 18 г. – 2 работни дни, а за 3 и повече деца – 4 работни дни допълнителен платен отпуск. Освен това при финансова възможност от страна на работодателя ще се осигури и ваучер за сумата от 60 лв.