В МБАЛ “Поморие” учредиха нова синдикална организация

В началото на април т.г. в МБАЛ “Поморие” бе учредена нова синдикална организация с 33 члена. Тя се вля в редиците на Федерацията на синдикатите на здравеопазването, основен член на КНСБ.

За председател на структурата бе избран Николай Косев. Като негова първа задача бе посочено сключването на колективен трудов договор, като механизам за увеличаване на доходите и гаранция за по-добри условия на труд.