РС на КНСБ – Враца отдаде почит към загиналите при трудови злополуки

И тази година Регионалният съвет на КНСБ-Враца отдаде почит към онези работници и служители, които са загубили живота си, трудейки се на работните си места. Събитието бе отбелязано с поднасяне на цветя на паметника на разклона за с. Згориград и Леденика и с едноминутно мълчание.

Международната организация на труда (МОТ) отбелязва всяка година 28 април, за да насочи вниманието на световната общественост към здравето и безопасността на работното място и тяхното значение.

През 2017 година организацията поставя акцента върху оптимизацията на събирането на данни за състоянието на безопасността и здравето на работните места. “Ние, от РС на КНСБ като представители на най-голямата неправителствена организация, защитаваща правата на работниците и служителите в България искаме да подчертаем важността на информацията за състоянието на сигурността на работното място в цифри, за да се създава и поддържа култура на превенция и здраве при работа. За пореден път се обръщаме към работодатели и работници – спазвайте безопасните и здравословни условия на труд! Отнесете се отговорно към здравето и живота, за да можем на днешния ден да не говорим за жертви и поклонение, а за добри практики и успешни постижения!

На заседанието на Областния съвет по условия на труд екипът на РС внесе предложение за годишен конкурс за работодатели, в следните категории:

1.Инвестиция в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите.

2.Обучение на персонала, вкл. мотивационно, за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд.

3.Въведена иновация в подобряването на условията на труд.

Предложението беше обсъдено и прието от членовете на съвета.