Брой 1-2/ Март-Юни 2017

Съдържание на броя:

1. Индустриални отношения, социален диалог, стратегии на синдикатите през погледа на европейските изследователи

  • Кратък увод към тематиката на настоящето двойно издание
  • Три  сценария за развитие на индустриалните отношения в Европа
  • Иновационни  практики на синдикалните движения в Централна и Източна Европа
  • Синдикатите  са по-силни, отколкото може би си мислят

2. Новини от МКП

3. Новини от TUAC

4. Новини от ЕКП

5. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като pdf*