Пламен Димитров: Докато говорим за Европа на две скорости, тя се разделя

Докато говорим за Европа на две скорости, тя ефективно се разделя.  Вече се говори за финансов министър на еврозоната, социален стълб за еврозоната. Въпросът не е дали континентът ще се раздели, а как, което е плашещо. Това обяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров на дебат за Бялата книга за бъдещето на Европа, организиран от Икономическия и социален съвет и от Европейския икономически и социален комитет.

Според Димитров много е важно сега България да даде ясен знак, като се присъедини към Европейския социален стълб, въпреки че няма изрично изискване за това, освен за страните от еврозоната.

Това ще даде нужните промени в  законодателството, за да можем да изтрием социалния дъмпинг като разделителна линия на континента, обяви лидерът на конфедерацията.

Той се обяви и за протокол за социален напредък в България, който да се подпише от всички. Това на практика ще бъде социален договор, който ще затвърди ангажиментите на всички страни  – работодатели, синдикати, държава  по отношение на доходите и социалната политика, каза Димитров.*

Социалният министър Бисер Петков заяви, че смята, че първи и пети сценарий от Бялата книга са най-благоприятни за България в дългосрочен план.

Според първия сценарий ЕС се съсредоточава върху изпълнението на позитивната си програма за реформи. Това е сценарий, при който ЕС продължава по поетия път и усъвършенства настоящата си програма.

Според петия сценарий ЕС решава да прави много повече съвместно във всички области на политиката.

Според социалния министър решението по кой път да тръгнем няма да е обаче точно следване на един от предложените сценарии, а ще вземем най-добрите опции от няколко възможности.

Бисер Петков отбеляза, че от позицията на националните интереси в областта на заетостта и социалната политика той смята, че Европейският стълб за социалните права е подходящ инструмент, който се вписва в предпочитаните от нас сценарии, и успешното му прилагане би довело до задълбочаване на социалната интеграция между държавите членки. Чрез прилагането на стълба ще се постигнат нови и по-ефективни права за гражданите, каза Петков и допълни, че принципите и правата, залегнали в стълба, поставят акцент върху начините за постигане на целите, заложени в договорите за силна конкурентна и социална пазарна икономика, която ще осигури пълна заетост и социален прогрес.

Днес Европа е в криза, но това е една особена криза – понякога на институциите, на миграционен натиск, на сепариране на групи страни по отделни проблеми. Усещането за несигурност в бъдещето доведе до Бялата книга, отбеляза председателят на Икономическия и социален съвет Лалко Дулевски.

Според него Европа не може да върви така, с толкова много потенциални кризи, напред, както и с опасности за разединение, затова гражданското общество трябва да дебатира по сценариите в Бялата книга и да се вземе становище.

Очакваме значителна възвръщаемост на инвестицията за председателството в реалния сектор – в икономиката. Така министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова коментира въпросът с бюджета на българското председателство, който е в рамките на 150 млн. лв.

“В рамките на 6-те месеца на председателството България ще бъде посетена от над 20 000 души, експерти от цяла Европа и не само. Това е една страхотна възможност България да бъде позната и като една потенциална туристическа дестинация. Така че от гледна точка на сектора на туризма, сектора на услугите – е една наистина добра възможност и възвращаемост в бизнеса и икономиката “, заяви Павлова.