С почти 10% увеличиха заплатите на служителите в детските ясли в Търговище

С близо 10% бяха увеличени възнагражденията на служителите в четирите детски ясли в Търговище за последната една година. Това стана ясно на отчетното събрание на РС на КНСБ в областния град. Възоснова на първия КТД, сключен с новия градоначалник на Търговище, основните работни заплати на медицинските специалисти бяха повишени от 1 януари т.г. с 6.5%, достигайки 554 лв. и за персонала на минимална работна заплата с 9,6%, достигайки 460 лв. В ДУЗ – Попово благодарение на активността на синдикалния председател и разбирането на работодателя бе достигнато стартовото ниво на ОНМРЗ от 700 лв.

През изминалия отчетен период (2012 – 2017) общо 88 безработни лица над 50-годишна възраст се възползваха от мотивационното обучение, както и от обучението по КК „Работа в екип”. Професионалното обучение по част от професията „Болногледач” пък бе продведено лично от синдикалния  председател в МБАЛ Търговище  и председател на ТКС на ФСЗ Търговище д-р Калоянова.

Отделно на 24 младежи до 29-годишна възраст им бе организирано професионално ориентиране, мотивационно обучение, КК „Работа в екип”. В резултат на това близо половината от тях завършиха успешно изпитите за помощник-възпитатели и социални асистенти. След края на курсовете на част от обучените бе осигурена временна заетост, а някои от болногледачите и в момента продължават да работят в МБАЛ – Търговище.

Сред основните проблеми пред синдикалните структури в областта са ниското заплащане на труда, сравнително високата безработица, ниската квалифицираност на работната ръка, както и липсата на срокове за водене на преговори и подписване на КТД и др.