Близо 20 000 члена има КНСБ във Варненско

За последните пет години членският състав на КНСБ във Варненско се е увеличил с повече от 2000 и към днешна дата наброява общо 20480 синдикални члена. Това стана ясно от отчетния доклад за периода 2012 – 2017 г. на Регионалния съвет на Конфедерацията в морската столица.

Според анализите на синдикалното ръководство през последните години се наблюдава засилен интерес от страна на работниците към синдикалното членство, което е свързано от една страна с получаване на информация и консултация по възникнали проблеми, свързани с трудовото законодателство, а от друга със съответна закрила на тях и техните семейства от произволите на някои работодатели. В тази връзка Регионалния съвет на КНСБ във Варна осигурява ежедневен безплатен прием за консултации на синдикалните членове по трудовоправни и пенсионни въпроси.

През изминалия отчетен период процесът на синдикализация, особенно в нововъзникналите частни фирми, не беше лесен. Новите собственици са фирми и предприятия са с огромно самочувствие и нямат никакво желание да се срещнат и разговарят по теми, свързани с правото на работниците да се обединяват и защитават трудовите си права. Освен всичко останало все по-трудно става мотивацията на трудещите се да се синдикализират, тъй като мнозина от тях все още робуват на стари схващания, че работодателите могат безнаказано да уволняват и съкращават работници.