Няколкостотин души в Разградско намериха своето препитание благодарение на КНСБ

Няколкостотин души получиха нов шанс за работа в област Разград с едноименния проект на КНСБ. Само в областния град за последния отчетен период бяха обучени 280 безработни мъже и жени като болногледачи и помощник-възпитатели. Половината от тях бяха след това назначени на трудов договор. Това стана ясно от отчетния доклад за периода 2012 – 2017 г. на Регионалния съвет на Конфедерацията в Разград.

Сред положителните примери в дейността на структурата бяха отчетени няколко примера на драстично нарастване на трудовите възнаграждения на отделни места, достигащо до 60%, извоюване на по-високо заплащане на нощния и извънредния труд и нарастване на възнагражденията за натрупан трудов стаж и професионален опит. Всички тези примери показаха ефикасността от работата на местните синдикални структури, което неминуемо намери отражение и в увеличението на членския състав на КНСБ в областта. Така към 30 юни 2017 г. в Разградско Конфедерацията вече има 138 синдикални структури с 3741 членове.

Негативните тенденции през отчетения период са свързани основно с високото ниво на безработицата. Към юни т.г. тя е 12,5% за областта, според данните от Националния статистически институт. Освен това прави впечатление голямата разлика в заплащането между работещите в частния и държавния сектори. През първото полугодие в обществения сектор средното възнаграждение е средно 782 лв., а в частния – 824 лв. По размер на средната заплата, област Разград е на 18-то място сред областите в страната.