КНСБ с нова синдикална организация и в Разград

Нова синдикална организация бе учредена в Разград. Новата структура бе създадена в регионалната дирекция “Бюро по труда”.

Организацията прие да членува във ФНСДУО. За председател бе избрана Христина Кулишева, а за секретар Нели Тодорова.

На събранието присъстваха областния координатор на Конфедерацията Грациела Ранкова и Галя Великова-експерт към Регионалния съвет на КНСБ в Разград.