КНСБ се доказа като главен защитник на работещите в най-големите русенски предприятия

Регионалният съвет на КНСБ в Русе се доказа като основен защитник на работещите в най-големите предприятия в дунавския град. Това стана ясно от отчетния доклад на РС в дунавския град за периода 2012 – 2017 г.

Именно благодарение на навременната и категорична намеса на експертите от Конфедерацията хиляди работници в предприятия като Дунарит, ТЕЦ – Русе, Български пощи и Русенска корабостроителница успяха да получат полагаемите им се трудови възнаграждения, някои от които не бяха изплащани от половин година.

Съвсем неслучаен е фактът, че партньорите на КНСБ на местно ниво като Областната администрация, Община Русе, работодателските структури, Бюрата по труда, Инспекцията по труда и колегите от КТ „Подкрепа” приемат с респект становищата на регионалната структура на Конфедерацията.

Сред останалите по-значими успехи заслужават да се споменат подписаният пореден КТД в сферата на здравеопазването за община Русе. В него бяха договорени по-високи трудови възнаграждения на работещите в детските ясли с 25 лв, което прави близо 4-процентов ръст и 10-процентово увеличение на заплатите за всяка една календарна година на служителите в „Социални дейности”. Сходен КТД бе подписан и в общините Сливо поле, Две могили и Ветово.

Сред трудностите в дейността на РС – Русе бяха изтъкнати негативната позиция към синдикализма на някои работодателски структури, липсата на КТД в отделни браншове или предприятия и др. Към момента в процеса на договарянето на КТД основните трудности са свързани с финансирането на детското и училищно здравеопазване, особено за работещите медицински специалисти в ясли и детски градини.