15-процентов ръст на КТД в Пловдивско

15-процентов ръст в броя на сключените Колективни трудови договори (КТД) има в Пловдивско. Това стана ясно на отчетното събрание на РС на КНСБ в областния град.

В началото на 2012 г. броят на КТД на ниво предприятия са били 328, докато четири години по-късно – през 2016 г., те са вече 379. За същия период (2012 – 2016) синдикалните членове са нараснали с над 3600. При 25 353 синдикални членове към 2012 г. четири години по-късно техният отчетен брой е 28 976. В тази връзка през отчетните 5 години може да се обобщи, че се наблюдава системно планомерно повишение на членовете на организациите, членуващи във всички федерации. Изключение от визираната тенденция правят единствено три от по-малките като численост федерации.

Сред негативните тенденции за синдикалното движение в областта бяха ликвидацията на производството в Пловдив на Пивоварна “Каменица”, както и редица масови съкращения на предприятия на територията на областта. Всичко това безспорно се отрази на размера на синдикалната членска маса.

Въпреки тези негативи обаче, работата на структурите на КНСБ продължиха своята работа и като логичен резултат в края на периода (началото на 2017 г.) беше отчетен сериозен ръст в сравнение с нивата от 2012 г. При 25 353 синдикално членове към 2012 г. четири години по-късно техният брой вече е 28 976, което прави повишение с 3 623 нови членове.