Нова синдикална организация в Търговище

Нова синдикална организация в Художествена галерия „Никола Маринов“ бе учредена в Търговище. Към настоящия момент тя наброява 7 души.

По време на учредителното събрание се дискутираха предимствата на синдиката – осигуряването на защитита на трудовите и осигурителни права, както и правото на сдружаване, трудовите възнаграждения, размерът на платения годишен отпуск, изплащането и размера на обезщетенията при пенсиониране и др.

Синдикалните членове бяха запознати с възможността за членство към НВСК на КНСБ, със СивЗК, както и с регистрацията в електронния синдикат на КНСБ, предлаганите от Конфедерацията придобивки, като например Sport Pass. Представена бе и електронната платформа за дистанционно обучение.