КНСБ-Разград обучава синдикални членове на работа в екип

22-ма синдикални членове, работещи в ДУЗ, бяха обучени на „Работа в екип“ от РС на КНСБ –Разград, съвместно с общината в града. Тренингът се проведе в СОК Камчия.

Участниците придобиха знания за основните характеристики на екипите и екипната работа; усвоха ефективни практически модели, допринасящи за успешната комуникация и взаимодействие в екипа; усвоиха знания и умения за разпознаване на проблемните ситуации в екипа и за справяне с тях, осъзнаха ролята на информацията и комуникацията. Обучението беше наситено с практически казуси и ролеви игри. Лектор беше Грациела Ранкова, областен координатор на РС-Разград.