РС на КНСБ в Плевен обучи над 70 педагози

Регионалния съвет на КНСБ в Плевен проведе обучение на над 70 педагози. Кампанията, която се проведе на 28 и 29 ноември е във връзка с реализацията на Национална образователна кампания „Моето първо работно място“ 2017 – 2018 година. Партньор на КНСБ в инициативата е Синдикатът на българските учители.

По време на обучението бяха засегнати основни моменти от трудовите правоотношения – възникване, изменения, прекратяване, права и задължения на страните по тези правоотношения, защита на работещите. След завършване на семинара, педагозите ще предадат своите знания на над 1800 зрелостници.

Обучението премина с активното участие на учащите, което го превърна в ползотворна дискусия. На всички бяха раздадени материали, които ще спомогнат работата на преподавателите на място в училищата. Всеки от зрелостниците ще получи от тях информационни брошури, изготвени съвместно с КНСБ и СБУ.