Нова синдикална организация бе учредена в Разград

Нова синдикална организация бе учредена в Разград на 27.11.2017г. в Общинско предприятие „Разградлес“. На събранието присъстваха 11 души, като за председател бе избрана Радосвета Петкова, а за секретар Светослав Кьосев.

Новата организация прие да членува във Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост. Предприятието беше посетено по време на кампанията на КНСБ „Бъди инфо“, в която работници и служители имат възможност да получат информация за различните услуги, които КНСБ предоставя на своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица.
Областният координатор на РС в Разград Грациела Ранкова и експертът Галя Великова отговаряха на въпроси, касаещи структурата, организацията и функционирането на новата организация и представиха възможностите, които предлага членството в синдиката.