РС на КНСБ във Велико Търново и полицията в града с обща кампания „Насилието над ученици“

Регионалният съвет на КНСБ във Велико Търново, „Младежкия форум 21 век“ и представители на полицията в града проведоха обща кампания „Насилието над учениците“. На 11 декември те посетиха ОУ „Христо Ботев”- Велико Търново, където разискваха проблема за насилието над учениците – проявление, превенция, защита.

Обсъдиха се видовете насилие, какви са последиците от него, кои са най-уязвимите групи и как и къде да се сигнализира.
Изключително внимание и интерес учениците проявиха по темите как да разпознаем насилието и симптомите, които могат да бъдат характерни за жертвите на насилие.

„Ако към един един ученик бъде упражнено насилие, независимо под каква форма, той самият не бива да се срамува. Трябва да потърси защита- при своите родители или учители или да сигнализира компетентните органи- МВР или Държавна агенция за закрила на детето. Създадена е и Национална телефонна линия за деца”, каза Иванина Янкова, областен координатор на КНСБ- Велико Търново и член на УС на „Младежки форум 21в.”