Нова синдикална организация бе създадена във Варна

Нова синдикална организация бе учредена във Варна на 19 декември в Института по океанология „Фритьоф Нансен“. Към момента тя наброява 14 души и ще бъде част от структурата на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” при Конфедерацията на независимите синдикати в България.

На учредителното събрание бяха дискутирани предимствата на синдиката – осигуряването на защитата на трудовите и осигурителни права, правото на сдружаване, размерът на платения годишен отпуск, трудовите възнаграждения, изплащането и размера на обезщетенията при пенсиониране и други въпроси касаещи служителите на института. Синдикалните членове бяха запознати с възможността за членство към НВСК на КНСБ, с регистрацията в електронния синдикат на КНСБ и предлаганите от Конфедерацията придобивки.