Създадоха нова синдикална организация в Пазарджик

Нова синдикална организация бе учредена в Пазарджик в общинско предприятие БМ „СУОПКД”. На събранието, което се проведе на 12 януари, присъстваха 57 души. За председател бе избрана Елена Харизанова.

Организация прие да членува във Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации. По време на учредяването присъстваха председателя на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации г-н Кръстьо Боянов, Областният координатор на КНСБ в Пазарджик Александър Шопов и експертите на РС Пазарджик. Те отговаряха на въпроси, касаещи структурата, организацията и функционирането на новата организация и представиха възможностите, които предлага членството в синдиката.