Проект на КНСБ “Ние също можем” стартира в Габрово

На 14 март стартира проекта на КНСБ „Ние също можем” на територията на община Габрово. Той е част от Националния план за действие по заетостта за 2018 година и е финансиран от държавния бюджет. Реализацията е в партньорство с Агенцията по заетост чрез Дирекция „Бюро по труда” – Габрово.

Петнадесет безработни лица на възраст над 50 години, продължително безработни и лица с увреждания, с не по-ниско от 10 клас образование, започват курс по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности – интеркултурно поведение”. След него ще получат знания по част от професията „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни”. Обучаваща институция е Центъра за професионално обучение на КНСБ. Бенефициентите ще бъдат обучавани в Дома за възрастни хора с физически увреждания, които са партньор по проекта на КНСБ в Габрово.

По време на курса на лицата се заплаща стипендия за присъствен ден, а след обучението по ключова компетентност ще получат сертификат. Удостоверение за професионално обучение ще вземат бенефициентите, успешно положили изпит по теория и практика. Тогава на част от тях ще се даде шанс да влязат в заетост за 3 месеца, като сключат трудови договори със съответните работодатели.

Преди броени дни стартира проекта на синдиката и в Дряново. Там партньор е Община Дряново, а лицата ще се обучават в социални институции в града.