РС на КНСБ Ямбол почете паметта на загиналите работници

Регионалният съвет на КНСБ Ямбол почете паметта на загиналите работници при трудови злополуки. По традиция и тази година на честването присъстваха Областния координатор на Регионален съвет на КНСБ г-жа Илияна Димитрова, Председателя на КТ „Подкрепа“ – г-жа Мария Маджарова, целия колектив на Дирекция „Инспекция по труда“ с Директор инж. Стоян Иванов, Областен координатор на ПП АБВ г-н Здравко Златаров и зам.-предсадетел на ОбС на БСП Ямбол г-жа Божидара Божилова.

В знак на съпричастност те поднесоха цвета пред паметната плоча и запазиха едноминутно мълчания в памет на загиналите.

Годишната оперативна информация за трудовите злополуки на Националния осигурителен институт за последните две години показва, че през 2016 г. са регистрирани 2 848 бр., а през предходната 2017 г. – 2 911 бр. Общият брой злополуки за 2017 г. показва увеличение с 63 злополуки спрямо 2016 г. Увеличава се и броя на смъртните случаи – от 88 през 2016 г. на 94 през 2017 г., от които 10 са с жени. Най-голям е броят на смъртните случаи в трите икономически дейности на сектор „Строителство” – 20 бр., следван от сектор „Сухопътен транспорт” – 14 бр. Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2017 г. са 193 017, което е с 48 611 дни повече в сравнение с 2016 г. През първото тримесечие на тази година наблюдаваме намаление на броя на трудовите злополуки – 688 случая спрямо 810 случая за същия период на 2017 г. За съжаление броя на смъртните случаи през посочения период е 15 спрямо 14 за миналата година. Оперативната информация за трудовите злополуки на НОИ сочи, че трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2017 г. са сухопътен транспорт – 256 бр. (187 бр. – 2016 г.), държавното управление – 237 бр., и в трите икономически дейности от сектор „Строителство” – 185 бр. Според данните на териториалните поделения на НОИ най-голям брой трудови злополуки за 2017 г. са регистрирани в София град – 1081, Пловдив – 300 и Варна – 236, а с най-малко, Силистра – 11, Кърджали – 19 и Видин – 4. Вижда се, че съсредоточаването на трудовите злополуки е в големите градове, където има по-висока заетост.