Нова синдикална организация бе учредена в област Добрич

В навечерието на 1 май – официалният празник на КНСБ, на 27 април 2018 г., със съдействието на РС на КНСБ Добрич бе учредена нова синдикална организация в Училищно и детско здравеопазване – община Тервел към Федерация на синдикатите от здравеопазването, основен член на КНСБ.

На учредителното събрание присъстваха зам. –председателят на ФСЗ Слава Златанова и областният координатор Ивелина Василева, които представиха пред медицинските специалисти от УДЗ – Тервел възможностите, които им дава членството във ФЗС – КНСБ – колективно трудово договаряне, е- Синдикат, НВСК, договорени придобивки и др.

Предстои изготвяне на проект на колективен трудов договор и стартиране на процедура за подписването му с Кмета на община Тервел.