Със заседание на Областния съвет по условия на труд бе почетен деня на загиналите работници в Сливен

С провеждане на заседание на Областния съвет по условия на труд бе отбелязан международен ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители на територията на област Сливен – 28 април. На него бе приет годишния отчет за дейността на ОСУТ за 2017г. и план за работата му през 2018г. Представена бе информация за състоянието на травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област за 2017г. Анализирани бяха резултатите от проверките на Дирекция “Инспекция по труда” Сливен през първото тримесечие на 2018 г. Като точка от дневния ред на заседанието бе и “Ролята на синдикатите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”, по която изложение направи г – жа Донка Йорданова – експерт в РС – Сливен и член на ОСУТ.

След приключване на заседанието се състоя церемония по отдаване почит на загиналите при трудови злополуки с прочитане на заупокойна молитва и полагане на цветя пред паметната плоча. 28 април беше отбелязан и в гр. Твърдица и гр. Шивачево, с полагане на цветя пред изградените по инициатива на КНСБ паметни места.