Нова синдикална организация в Регионалната здравна инспекция в Кюстендил

Нова синдикална организация бе учредена в Регионалната здравна инспекция в Кюстендил на 18 април. Тя е част от Федерация на синдикатите от здравеопазването, основен член на КНСБ.

На учредителното събрание присъстваха 35 души, работещи в институцията. Областният координатор на КНСБ Кюстендил Яни Георгиев представи пред медицинските специалисти от РЗИ – Кюстендил възможностите, които им дава членството във ФЗС – КНСБ, електронния Синдикат, НВСК, договорени придобивки и др. Отбеляза че проблемите в здравната система не намаляват, въпреки заявеното желание от всички институции за промени. Нашият стил е да седнем и да говорим с мотиви, с числа, с политика. Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, който е сключен преди две години, изтича през октомври, така че от ФСЗ към КНСБ са планирали да започне подготовката и преговорите по новия. Предстои изготвяне на проект на Колективен трудов договор и стартиране на процедура за подписването му.