Ново увеличение на работните заплати беше договорено от РС на КНСБ Добрич

С Анекс от 23.05.2018 г. към общинското споразумение за 2018 година, подписано между Община град Добрич и РС на КНСБ Добрич, бе договорено ново увеличение на основните работни заплати в шест дейности на община Добрич.

Считано от 01.04.2018 г., медицинските сестри от Училищно и детско здравеопазване получават увеличение на основните работни заплати с 3,2%, специалистите от Преходно жилище – с 8,5% и от Центъра за обществена подкрепа – с 3,8%. Санитарите от Дневен център за деца с увреждания и от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания получават увеличение с 5%, съответно от 01.06.2018 г. и от 01.07.2018 г. Още с подписването на общинското споразумение, от 01.01.2018 г. специалистите от горепосочените дейности получиха увеличение 5% на основните работни заплати, а санитарите – за достигане до размера на минималната работна заплата за страната.

С подписаното между община Добрич и РС на КНСБ Добрич общинско споразумение за 2018 г., бе договорено от 5 до 15% увеличение на основните работни заплати за специалистите от 22 делегирани от държавата дейности и 12 местни дейности на територията на Община град Добрич. Нещо повече, беше договорено да се анализира изпълнението на бюджетите на определени дейности на тримесечието, шестмесечието и деветмесечието, и при икономии по §1 и §5, в рамките на утвърдените бюджети да се договаря ново увеличение на основните работни заплати.

В изпълнение на тази договореност, РС на КНСБ Добрич организира работни срещи във формат зам. –кмет финанси, областен координатор КНСБ, директор и синдикален председател на съответната дейност, на които бе договорено новото увеличение на работните заплати за шест дейности на община Добрич.

Областният координатор Ивелина Василева счита, че договореното през 2018 година на общинско ниво и вече постигнатия резултат на тримесечието, могат да бъдат определени като добра практика в общинското договаряне, която да бъде мултиплицирана в останалите общини от област Добрич.