КНСБ с конференция за интеграцията на мигрантите на пазара на труда

КНСБ ще бъде домакин на международна конференция на заинтересованите страни от южна Европа и балканите за интеграция на пазара на труда. Събитието ще се проведе през септември и е част от проекта Labour-INT за подпомагане на сътрудничеството между публичния и частния бизнес, търговските камари и индустрии, синдикатите и организациите на мигрантите. По време на срещата партньорите ще обменят добрите практики за интеграция на пазара на труда на гражданите на трети държави. Бизнеса и синдикатите ще бъдат насърчени да прилагат социалния диалог в общи програми за трудова интеграция и социално сближаване на мигрантите. Колективното договаряне, в съответствие с нуждите на предприятията и при спазване на принципа на равно третиране, ще е основен инструмент.

Целта на Labour-INT е да се  насърчи включването на пазара на труда бежанците и лицата търсещи закрила. Labuor-INT насърчава многопластовите интеграционни пътища, от пристигането до работното място, преминавайки през образование, обучение и намиране на работа въз основа на интересите и възможностите на бизнеса, индустриалните камари, синдикатите и организациите на мигрантите.

Дейностите включват пилотни национални действия в краткосрочен и средносрочен план за гражданите на трети държави. Националните пилотни дейности са насочени за пряко предимство на граждани на трети държави. Пилотните действия идентифицираха най-добрите практики за прилагане на многопластови пътища за интеграция на мигрантите.

В Labuor-INT водеща роля има Европейската конфедерация на профсъюзите в партньорство с още девет организации – работодателски и синдикални, за България това е КНСБ. Партньорите работят заедно за обмен на практики и методи за интеграция на бежанците и лицата, търсещи убежище на пазара на труда. Партньорите по този проект вече са идентифицирали настоящи и предстоящи практики, които ще подпомогнат работата на социалните партньори на местно ниво.

Повече информация за проекта може да намерите тук