РС Габрово връчи дипломи на обучени за социални асистенти

В Дома за възрастни хора с физически увреждания – Габрово в.и.д. областен координатор на КНСБ Росица Йонкова връчи удостоверенията на лицата, обучени за социални асистенти по проект „Ние също можем” на КНСБ.

В продължение на 38 учебни дни, петнадесет безработни лица на възраст над 50 години, продължително безработни и лица с увреждани от Габрово, преминаха курс по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности” и обучение по част от професията „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни”.

След успешно полагане на изпит по теория и практика безработните получиха удостоверения за професионална квалификация.

С това приключи първият етап на проекта – обучение, а от настоящия месец част от лицата ще влязат в заетост на пълен работен ден за три месеца като социални асистенти в Дом за възрастни хора с физически увреждания – Габрово.

„Ние също можем”, като част от Националния план за действие по заетостта – 2018 г., се реализира в Габрово в партньорство с Дом за възрастни хора с физически увреждания – Габрово и Дирекция „Бюро по труда” – Габрово.

Преди броени дни 15 безработни лица от Дряново също получиха своите удостоверения по проекта на синдиката. Там партньор е Община Дряново, а част от лицата ще работят в социални институции в града.