30 безработни получиха удостоверения за социален асистент от РС на КНСБ Плевен

30 безработни лица от община Пордим получиха удостоверения за социални асистенти по проект „Ние също можем” , който бе организиран и ръководен от КНСБ Плевен. Със съдействието на кмета на Община Пордим Детелин Василев беше осигурена база за провеждане на обучението и преподаватели, които обучаваха курсистите.

В продължение на 38 учебни дни тридесет продължително безработни и лица с увреждания от цялата Община преминаха курс по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности” и обучение по част от професията „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни” и „Подпомагане на деца“. След успешно полагане на изпит по теория и практика безработните получиха удостоверения за професионална квалификация. Втората част от проекта включва осигуряване на финансиране на 4 лица, които ще започнат работа в Комплекса за социални услуги „Свети Мина „ гр. Пордим.