КНСБ: Искаме дългосрочен ангажимент за проблемите на хората с увреждания

Като най-голямата обществена организация, КНСБ винаги е защитавала правата на всички хора с увреждания в България. В тази връзка приветстваме вчерашния спокоен и коректен дебат по законопроекта за хората с увреждания, проведен под ръководството на социалния министър Бисер Петков.
Поздравяваме министъра с този първоначален, но сериозен успех. Надяваме се този тон да продължи и на днешната среща в Министерския съвет. Приветстваме и личния ангажимент на премиера да се обвърже с казуса и да покани всички организации на хората с увреждания, за да се обсъдят проблемите им и да се намери възможно най-доброто решение.

КНСБ подкрепя философията на проекта, но отчита, че той е само една добра основа, върху която да продължи развитието на системата, което да гарантира достоен живот на хората с увреждания.
Необходима е още работа, включително и по конкретни текстове от закона, за да успее намерението на социалното министерство да сложи ред в политиките. Надяваме се социалният министър Бисер Петков и впоследствие Народното събрание да продължат да бъдат справедлив арбитър между всички страни в дебата по темата.
Изключително важно е обаче реформата да бъде подкрепена със сериозен финансов ресурс, особено в посока достъпна среда.

Само така може да се постигне крайната цел – правата им да бъдат равни с тези на останалите български граждани, каквато е и целта на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Цитирани суми от порядъка на стотина милиона лева са крайно недостатъчни, затова очакваме политически ангажимент с перспектива от поне 5 години, който да осигури цялостно финансиране на основните права и нужди на хората с увреждания.

Припомняме и предложението си за създаване на Фонд за социална солидарност, в който да се трупа ресурс от данъци върху хазарта, вноски от фирмите и други източници и така да се подпомага финансирането на реформата, особено в частта откриване на работни места за хора с увреждания.
Наясно сме, че това няма да стане еднократно с отпускането на определени средства. Трябва дългосрочен ангажимент, с участието на всички държавни и местни власти и най-вече министерствата на финансите, регионалното развитие, здравеопазването, образованието и разбира се на труда и социалната политика.

Важна е ролята и на социалните партньори – работодатели и синдикати, които трябва да бъдат активна част от диалога по темата. Призоваваме бизнеса към повече активност в решаването на проблемите на хората с увреждания.
Както винаги, КНСБ ще участва активно в такъв дебат. Ще предлагаме и ще аргументираме решения, за да подпомогнем постигането на най-добрите резултати с цел подобряване на живота на хората с увреждания.