КНСБ е готова със становище за промените в АПК и пред Конституционния съд

КНСБ е готова да предостави писмено становище и в Конституционния съд по повод президентското вето върху 16 параграфа от приетия от Народното събрание закон за изменение и допълнение на АПК, ако бъде посочена като заинтересована страна.
Това гласува Изпълнителният комитет на организацията.

Припомняме, че подобно становище вече беше изпратено до парламента. Народното събрание обаче гласува против изложените от КНСБ аргументи.

Според юристите на КНСБ една от конфликтните точки в закона за изменение на АПК е повишаването на размера на съдебните такси, което на практика представлява ограничаване на достъпа до правосъдие.
Необясним е въпросът защо се разделя размерът им – 70 лв. за едни субекти(напр. граждани) и 370 лв. за други субекти (напр. обществени организации, създадени на конституционна основа ( вкл. КНСБ).

Недоумение буди и не е в предмета на правната материя, която се променя със ЗИДАПК, въвеждането на нови условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за определена категория лица „през задния вход„ – с преходни и заключителни разпоредби на закона, се казва още в становището на правния екип на КНСБ. Поводът е текстът, който предвижда съдии, прокурори и следователи да се пенсионират без изискване за възраст, ако към 31.12.2018 г. имат поне 35 години общ юридически стаж, от които поне две трети осигурителен стаж в органите на съдебната власт и до 31.12.2020 г. подадат заявление за пенсиониране. Този нормативен текст създава неравнопоставеност, не само между съдии, прокурори и следователи и всички други осигурените лица, но и в самата гилдия, тъй като се отнася само за част от тях.

Ценим труда на магистратите, но не можем да се съгласим, че той е по-тежък и отговорен от този на миньори, енергетици, огнеборци, водолази и т. н., за които има въведено изискване за навършена възраст, се казва още в становището на Конфедерацията.

Цялото становище – виж тук