Предоставяне на консултантски услуги на малки и средни предприятия по обособени позиции

Обявление за възложена поръчка (07.01.2019) (*.pdf)

Договор позиция 1 (07.01.2019) (*.pdf)

Договор позиция 2 (07.01.2019) (*.pdf)

  1. Протокол 2 от дейноста на комисията (23.11.2018)
  2. Протокол 3 от дейноста на комисията (23.11.2018)
  3. Доклад от дейноста на комисията (23.11.2018)
  4. Решение (23.11.2018)

Отваряне на ценови оферти (19.11.2018) (*.pdf)

Протокол № 1 от дейността на комисията (12.11.2018) (*.pdf)

  1. Решение за откриване на процедура (*.pdf)
  2. Обявление за поръчка (*.pdf)
  3. Документация за участие в обществена поръчка (*.doc)
  4. ЕЕДОП (*.pdf)
  5. ЕЕДОП (*.xml)

Разяснение (*.pdf) (08.10.2018)

Разяснение 2 (*.pdf) (09.10.2018)

Решение за изменение (*.pdf) (11.10.2018)

Разяснение 3 (*.pdf) (11.10.2018)